Training related to the Horizon 2020 program in RPK Wrocław

February, 6th During a training "Wymiana pracowników w projektach [...]